fbpx
COSMOS TRADE

Granit je vulkanska stena koja se sastoji od feldspata (kalijum aluminijum silikat i kalcijum sodijum silikat), kvarca i liskuna. Granit uvek ima tri boje (sivu, crvenkastu) i ima potpuno ujednačenu šaru.

Granit je čvrst, tvrd, može se glačati i oblikovati, otporan je na vremenske uslove, otporan je na alkale i razređivače, i u velikoj meri na kiseline.


Scroll